X

HLAVNÍ PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

  • komplexní řídicí systémy včetně dispečerské úrovně pro náročná prostředí, rozsáhlé provozy a široký rozsah teplot
  • hierarchické distribuované uspořádání, zálohování procesních stanic všech úrovní i komunikačních propojení
  • bezpečnostní systémy řízení vyhovující požadavkům SIL
  • přenos dat na velké vzdálenosti, komplexní dodávky pro optické trasy, bezdrátový přenos, vysokorychlostní Ethernet, komunikační rozhraní pro propojení se systémy ostatních dodavatelů
  • implementace s ohledem na možnost budoucího rozšiřování a postupné inovace

PRŮMYSL

DISPEČERSKÁ ÚROVEŇ

PLYN

VODA

ELEKTŘINA

CHEMIE

ŘÍDICÍ SYSTÉM UNICON

ŘÍZENÍ REALIZUJEME

  • Integrací řídicích systémů světových značek, jako např. Siemens, GE Intelligent Platform, Yokogawa, Mitsubishi a další
  • Instalací vlastního řídicího systému UniCon (komplexní soubor prostředků řídicího systému pro průmyslové aplikace)

PROCESNÍ STANICE

I/O SYSTÉM

MODULY

UNICAP

 

IGSS

 

KOMUNIKACE