X
Skupina UniControls upevňuje pozici na zahraničních trzích a do nového roku vstoupí s novou vizuální identitou a novými logy

Skupina UniControls, jejíž součástí jsou vedle mateřské UniControls a.s., také dceřiné společnosti UniControls – Tramex s.r.o. a ZPA Industry a.s., vstoupí do nového roku s novou vizuální identitou a představí nová sjednocující loga všech tří společností. Od 1. 1. 2018 se změní logo společnosti UniControls a v 1. a 2. čtvrtletí budou následovat loga dceřiných společností.

Součástí rebrandingu bude v průběhu 1. čtvrtletí také spuštění nového webu UniControls.cz, který bude modernější, uživatelsky přehlednější a spolu s novým logem by měl pomoci dlouhodobě a systematicky budovat úspěšnou skupinu UniControls jakožto špičkového dodavatele řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení. Autorem nové vizuální identity a webu je reklamní agentura No comment!, která byla vybrána v rámci uzavřeného interního výběrového řízení.
Změna loga a nová vizuální identita je odrazem faktu, že se dále rozvíjíme jako skupina a daří se nám. Orientujeme se na zahraniční trhy, kde jsme úspěšní, posilujeme pozice a chceme vystupovat jednotně. V rámci vnitřní struktury se stále více zaměřujeme na využívání synergií jednotlivých společností s cílem být efektivně fungující skupina s jednotnou tváří vůči zákazníkům, akcionářům a zaměstnancům. Věřím, že nová vizuální identita s novými logy vyjadřujícími příslušnost k naší skupině, nám v dalším rozvoji i další expanzi na nové trhy pomůže,“ říká Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.

Orientace na zahraniční trhy je úspěšná
Společnosti UniControls se daří mimo jiné i na čínském trhu, kde se uplatňuje v dodávkách na všech typech kolejových vozidel jako např. na nové generaci metra. Největší výrobce kolejových vozidel na světě – čínská společnost CRRC a její závod CRRC TRV se sídlem v Tchang-šanu – vyvíjí vlak metra nové generace. Jeho součástí bude na základě kontraktu uzavřeného na podzim tohoto roku systém TCMSe (Train Control and Monitoring System based on Ethernet), z produkce společnosti UniControls. Úspěšný produkt UniControls DISPL-1 (Multiaplikační zobrazovací jednotka) je provozován nejen na mnoha vlacích ve střední Evropě, ale i v náročném prostředí např. v Argentině (dieselové motorové jednotky - DMU) nebo v Indické Kalkatě (vozy metra).

Koncem roku 2017 byl uzavřen kontrakt na dodání řídicího a informačního systému TCMS pro lehká kolejová vozidla (LRV) pro čínské přístavní město Dalian. Vlak je vyráběn čínskou společností CRRC DLRC (Dalian Locomotive & Rolling Stock Company). V roce 2017 byl také zahájen zkušební provoz nových vlaků metra v čínském městě Ču-chaj. Výrobcem vlaku, který využil systém TCMS z produkce UniControls, je opět čínský výrobce CRRC DLRC.
Dlouhodobě a významně spolupracujeme také se společnostmi Alstom, ÖBB, CAF nebo Škoda Transportation a nově jsme navázali zajímavá partnerství např. se Siemensem nebo s íránskou společností Asarad, která je na místním drážním trhu aktivní především v oblasti bezdrátové datové komunikace a softwarových aplikací a společně nyní pracujeme na přípravě několika projektů,“ doplňuje Irena Nebeská, obchodní ředitelka společnosti UniControls a.s.