X
UniControls získala inovační cenu ElA pro rok 2016

Elektrotechnická asociace České republiky každoročně vyhlašuje Inovační cenu ElA, jejímž udělením jsou hodnoceny ty výsledky tvůrčí práce, které nejlépe zhmotnily výsledky výzkumu a vývoje do inovace či inovačního produktu.
Do letošního ročníku soutěže jsme se přihlásili s produktem UNITRACK PIREDI, komplexním informačním, rezervačním a diagnostickým systémem vhodným pro všechny typy osobní dopravy od městských až po dálkové spoje a zvítězili jsme v kategorii Elektronika a ICT.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo při jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR dne 12. května v Lednici.

 certifikt vron cena